REFERENTIES

 Harry Selier heeft het opmerkelijke vermogen om middels een collectief leerproces tegelijkertijd individuele ontwikkeling en cultuurverandering binnen een organisatie te bewerkstelligen. Hij weet inzicht in sterke en minder sterke talenten, en de acceptatie van dat inzicht, te verschaffen en om te zetten in een grote inzet tot competentieverbetering bij individuen en een effectievere samenwerking binnen de organisatie. Het uiteindelijke doel is om middels onvoorwaardelijke inzet en persoonlijk leiderschap op alle niveaus een duurzaam onderscheidend vermogen voor de organisatie te creëren. In dit veranderingsproces weet hij mensen echt te raken en daarmee ook organisaties naar een hoger niveau te tillen. We Go Further! Gerard Bolder Ford Nederland

 Wij hebben deelgenomen aan de verkenning met het management team van onze Ford bedrijven. Wat erg goed is aan deze tweedaagse is dat er met een goede mix aan oefeningen en persoonlijke feedback men bewust is van het eigen gedrag en met name hoeveel invloed je kan hebben op je medewerkers als je daar op de goede manier mee omgaat. Het waren twee inspirerende dagen en ik denk dat er bij de meesten een duurzame, positieve verandering heeft plaatsgevonden. Ik zou dit zeker bij andere ondernemers aanbevelen om een andere kijk op (auto) ondernemen te krijgen. Edwin Remijn Broekhuisgroep

 In de uitdaging van het heden, namelijk in te spelen op de veranderende consument, speelt Harry Selier met zijn trainingstraject uitstekend in. Van anders leren denken naar omdenken, een veranderingsproces waar we met ons gehele bedrijf doorheen gaan, is een bijzondere, maar bovenal noodzakelijke ervaring. De persoonlijke betrokkenheid en inzet van Harry Selier hierbij is een belangrijk fundament voor het succes van het veranderingstraject. Het is mooi om te zien hoe positief onze medewerkers deze grote verandering in manier van denken zich eigen maakt. Wijnand Tigchelaar  Tichelaargroep

Tijdens het aftersales traject in Zeist heeft iedereen ruimte en aandacht gekregen wat groot bij heeft gedragen aan het onderlinge vertrouwen. Iedere deelnemer is enthousiast e de kwaliteit van het onderlinge contact is heel sterk verbeterd. De receptie neemt meer initiatieven en komt vaker samen tot een oplossing. de structuren zijn duidelijker geworden plus het inzicht van de noodzaak hiervan. Actielijsten zijn gemaakt en opgepakt of staan nog op de to do lijst! Het traject is goed geland en de borging is goed. Ik was altijd op zoek naar de verbinding met het team en dat is nu gelukt; enorm waardevol. Het heeft mij rustiger gemakt en het maakt de kwaliteit van mijn contacten met het team beter. Erik Driebergen Vestigingsdirecteur 

Het aftersales traject kwam in Hoogeveen net op tijd en werd slim ingezet. De symbolen waren geweldig, gedwongen over jezelf nadenken zorgt voor een stuk bewustwording bij de mensen. De avondsessies in de werkplaats waren goed en het was een prestatie dat de meest negatieve persoon het meest enthousiast was na de training. Het ijs was na de eerste training al gebroken en het traject heeft bijgedragen aan de onderlinge goodwill. De avonden met de receptie waren heel mooi. Het was een troep en nu werd het gezamenlijk opgepakt. Het kwam tevens op het juiste moment. Mensen gingen er over nadenken en zelf opruimen. Contracten zijn geschoond en nieuwe verbindingen zijn gelegd. Eén van de mannen waarmee ik eerst in de clinch lag is nu mijn sterspeler.  Peter Moerdijk Vestigingsdirecteur